Enveloppen uit blad

Bij fabricage van enveloppen uit het blad wordt uitgegaan van een zo gunstig mogelijk formaat papierformaat.
Hiervoor worden de enveloppenvormen, de stanslingen, zo efficiënt mogelijk op het vel gepositioneerd en 
met een minimale onderlinge tussenruimte van ca. 5 mm.
Met een vast stansmes worden de enveloppen uitgestanst. Het aantal vellen dat in één handeling kan worden doorgesneden variëert van 2 tot 8 cm hoogte. 
Het mes zit aan het stanskanon bevestigd en de tafel met de vellen erop beweegt heen en weer. Tijdens de bewerking kan het mes draaien om tegen elkaar geplaatste vormen uit te stansen.

Als men klaar is met het stanzen, gaan de stanslingen naar de vouwmachine en vanaf hier is principe gelijk aan de rollenproductie. 
 
Enveloppen uit blad