Het onstaan van de envelop

De historie

Het woord enveloppe of gewoon kortweg envelop had ooit de betekenis van een aarden wal of fortificatie.
Een kampement werd omgeven door een 'envelop'. De associatie met het omsluiten en beschermen ligt 
voor de hand. In het begin, twee eeuwen geleden met de opkomst van het postverkeer kreeg het woord envelop de betekenis die wij er nog steeds aan geven.

Ontwikkeling van de envelop

Toen rond 1840 de eenheidsposttarieven ontstonden werden
ook de eerste enveloppenmachines ontwikkeld. De productie-
capaciteit wam niet boven de 1000 stuks enveloppen per uur
en vereiste nog veel handarbeid.

De Stansmachine

Het uithakken of via een mal scheuren van de papieren modellen werd in 1850 ouderwets dankzij de uitvinding van de stansmachine met stansmessen. Stansmessen waren uitgeslagen enveloppen in gehard staal.
Hierdoor had men de gelegenheid om verschillende enveloppen maten te gaan gebruiken, verschillende soorten papier en grams gewichten (gr/m2) met voor die tijd kleine formaat toleranties. De eerste stansmachine was niets anders dan een hydraulische pers, en een gesneden riem papier, of een gedeelte daarvan, met daarop geplaatst een stansmes. Door de hydraulische druk werd het stansmes door de riem papier geperst. Men sprak dan van 1/1 vel, een stansling (uitgeslagen enveloppe) uit een vel. Later werd dit uitgebreid met 1/2 vel of 1/3 vel. Totdat men aan de begrensde mogelijkheden van het tillen van de steeds maar groter wordende riem papier kwam. De stanslingen werden op pallets geplaats en naar de bladproductie gebracht.

De bladproductie

De stanslingen werden op een invoerstation geplaatst en vervolgens door mechanische uitvoering met vacuüm en pneumatische luchtdruk door de enveloppen machine gevoerd. Er werden rillijnen in de machine geplaatst daar waar de envelop gevouwen moest worden. De zijnaden werden van lijm voorzien en doormiddel van vouwmessen werden de zijnaden gevouwen en daarna geplakt. Er werd vervolgens een lijmlaag op de sluitklep aangebracht, die bij een lichte vocht opbrengst een hechting op het onderliggende papier gaf. 

De machinale envelop was geboren!
Het ontstaan van de envelop