Wij zijn milieubewust. U ook?

Koro is milieubewust en vindt het van groot belang om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo voltrekken alle interne afvalstromen zich via vaststaande en controleerbare procedures.
 

De organisatie

De Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. Door FSC worden de verschillende belangen - milieu, mens en economie - evenwichtig afgewogen. FSC biedt een praktische oplossing voor bedrijven om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wereldwijd is ruim 94 miljoen hectare bos in 78 laden FSC-gecertificeerd. Meer dan 7600 bedrijven wereldwijd hebben het zogeheten chain-of-custody certificaat. Onder deze bedrijven zijn 577 Nederlandse. Wereldwijd vertegenwoordigt de markt in FSC-producten 5 miljard US dollar.

De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit deze goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen.

Mens en arbeid

De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd en vastgelegd.
Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden wat betreft werktijden, loon, veiligheid en training.
Bosbeheer levert veel directe en indirecte werkgelegenheid op in regio’s die tot de armste ter wereld behoren.

Economisch voordeel
Een FSC-gecertificeerd bedrijf biedt werkgelegenheid, levert inkomsten op en versterkt daarmee de lokale economie. Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit, stimuleert de lokale bevolking tot het behouden van het bos.

Onze mensen
Naast het welzijn van de werk- en leefomgeving besteedt Koro zorg aan haar medewerkers. Schadelijke dampen worden gecontroleerd afgezogen en het gebruik van beschermingsmiddelen zoals gehoorbeschermers worden volgens de laatste normen van de Arbowet verplicht gesteld. Kwaliteitszorg is gedurende het hele proces vanaf orderaanname tot het uitleveren bij Koro aanwezig.

 

Gecertificeerd op alle vlakken.