Hoe levert u juist aan?

Drukwerkbestanden aanleverspecificaties

Indien u digitale bestanden aanlevert voor te produceren drukwerk zal aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden om een snelle, efficiënte en correcte verwerking van deze bestanden te kunnen garanderen. Voorkeur gaat uit naar het aanleveren in certified PDF. Voor het certificeren van een PDF kunt u gebruik maken van één van de volgende profielen van de Ghent PDF Workgroup:
 

• SheetCmyk_1vX (voor uw drukwerk in Full Colour)

• SheetSpotHiRes_1vX (voor uw drukwerk
  met steunkleuren)

Instellingen voor de diverse softwarepakketten kunnen worden gedownload via www.gwg.org, de instellingen zijn te vinden onder Application settings.

Onderstaande geldt voor het aanleveren van zogenaamde open bestanden.

Software gebruik

Onze prepress afdeling werkt met onderstaande software in een Macintosh-omgeving:
 

• Adobe Illustrator

• Adobe Photoshop
• Adobe Indesign
• Adobe Acrobat


Graag overleg als uw bestanden zijn gemaakt met behulp van andere software.


Aanlevering
De bestanden kunnen op diverse manieren aangeboden worden, te weten:
• CD
• DVD
• USB drive
• E-mail (bij het versturen via E-mail de bestanden comprimeren met behulp van bijvoorbeld StuffIt).

• via WeTransfer is het mogelijk bestanden tot 2GB te uploaden en naar ons E-mail adres (verkoop@koro.nl) te sturen.

Ook is het mogelijk dat wij de bestanden via FTP ophalen, hiervoor dient u ons wel de juiste gegevens (host, user en password) toe te zenden. Hierover kunt u afspraken maken met uw contactpersoon.

Fonts en illustraties

Bij de opmaak dienen alle gebruikte fonts (compleet) en illustraties (juiste kleuropbouw, 300dpi) meegeleverd te worden.

Hoe levert u juist aan?